Λειτουργία

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί καθημερινά σε πλήρες ωράριο (8.00-16.00) από Δευτέρα  έως Παρασκευή.
Το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας απευθύνεται σε ενήλικες, άνω των 18 ετών που χρήζουν ψυχολογικής και ψυχιατρικής βοήθειας και αποκατάστασης και υπάγονται στο τομέα ψυχικής υγείας που εξυπηρετεί το Κέντρο ή  σε όμορο δήμο σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη μονάδα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ωφελούμενου. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί χωρικά αλλά και από πλευράς στελέχωσης έναν ορισμένο αριθμό ατόμων, συνήθως μέχρι 25 ημερησίως.

Οι επωφελούμενοι του προγράμματος μπορεί να είναι:
α) Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και ψυχολογικά προβλήματα.
β) Άτομα από την κοινότητα που χρήζουν βοήθειας σε θέματα ψυχικής υγείας.
γ) Μετανάστες και πρόσφυγες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Αφορά λοιπόν άτομα που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό λόγω σοβαρών ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Στα πλαίσια της λειτουργίας του επωφελούνται και οι οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, τις οποίες το Κέντρο Ημέρας εντάσσει στις παρεμβάσεις του, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών του (ιδιαίτερα με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσής τους) είτε ως θεραπευτικούς και αποκαταστασιακούς πόρους.

Το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας δεν απευθύνεται σε  ενήλικες με α) οξεία ψυχιατρική συμπτωματολογία (π.χ. φάση κρίσεων, κατάθλιψη με αυτοκτονικό ιδεασμό), των οποίων η θεραπευτική αντιμετώπιση απαιτεί ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, β) μέτρια και σοβαρή νοητική υστέρηση καθώς και βαριά αυτιστική συμπτωματολογία (βαριά διαταραχή στην επικοινωνία, βαριά στερεοτυπική και αυτοτραυματική συμπεριφορά), των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί εξειδικευμένο πρόγραμμα σε ειδικά πλαίσια που παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς (βίαια συμπεριφορά, παραβατικότητα, φυγές), γ) εξάρτηση από τοξικές ουσίες, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευμένων μονάδων θεραπείας.

Το Κέντρο Ημέρας, παρέχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης εκτίμησης των αναγκών του ατόμου και σχεδιασμού ατομικού θεραπευτικού σχεδίου παρέμβασης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ψυχιατρική και ψυχολογική στήριξη εφ’ όσον το μέλος δεν παρακολουθείται εξωτερικά, κοινωνική στήριξη-ενημέρωση σε θέματα πρόνοιας, νοσηλευτική στήριξη, εργοθεραπεία, εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες, δράσεις για την ανάπτυξη της αυτονομίας και της λειτουργικότητας, δράσεις για την ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων / επαγγελματικός προσανατολισμός, διοργάνωση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών, προγράμματα εκπαίδευσης σε νέους επαγγελματίες. Επιπλέον, το Κέντρο Ημέρας αποτελεί πλαίσιο πρακτικής άσκησης για φοιτητές Πανεπιστημιακών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σε εθελοντές που επιθυμούν να συνδράμουν στις λειτουργίες του Κέντρου.