Ποιοι είμαστε

Ο φορέας «THERAPY EXPRESS»  αποτελεί μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και λειτουργεί μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας, το Κέντρο Ημέρας «Therapy Express» ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια του σχεδίου της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των πολιτών. Ιδρύθηκε το 2022 και περιλαμβάνεται στις Δομές που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0. Λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 Ν.2716/1999 για τη λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας .

Το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας “Therapy Express” απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 18 ετών που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης και στις οικογένειες τους. Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί  από Δευτέρα ως Παρασκευή και από τις 8:00 έως τις 16:00.

Είναι στελεχωμένο με πλήρη επιστημονική ομάδα (ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, εργοθεραπευτή κ.α.). Τα έξοδα λειτουργίας του Κέντρου καλύπτονται με συγχρηματοδότηση, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 20% από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, καθώς επίσης και από τη συμμετοχή χορηγιών.

Κύριος στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας “Therapy Express” είναι η κατά το δυνατόν επαρκής για κάθε επωφελούμενο ενήλικα, ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχοθεραπεία, ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειας, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και νοητικής ενδυνάμωσης και συμβουλευτική.